KODA

Kinder- & Ouderbegeleiding | Diagnostiek & Advies

/koda/ is de Japanse vertaling van 'Ik ben een kind' en heeft de betekenis 'vriend'.

Nieuwe aanmelding?

Om de lopende begeleidingen voldoende kans tot opvolging te bieden, ben ik momenteel genoodzaakt de opstart van nieuwe begeleidingen on hold te zetten tot september. Houd hier rekening mee bij een nieuwe aanmelding!

Reserveer je afspraak*

IQ-test voor logopedie?

Dit kan vanaf april 2024 aan huis!

Wie

Diagnostiek: Kinderen en jongeren voor wie hun mogelijkheden in kaart moeten worden gebracht. Dit kan naar aanleiding van eigen bedenkingen, als gevolg van een doorverwijzing via school/CLB/... of ter terugbetaling van logopedische begeleiding. 

Begeleiding: Kinderen en jongeren van 6 tot 12 jaar voor wie de (schoolse) zorgen even te groot worden of bepaalde vaardigheden (sociaal, gepast omgaan met emoties...) een vertraagde ontwikkeling kennen.

Leren leren: Kinderen tot 12 jaar die moeite ondervinden met het structureren van leerstof, starten aan taken, zichzelf organiseren of studeren van bepaalde materie. Een algemene voorbereiding in aanloop van het middelbaar kan aanleiding geven tot een kleine opfrissing.

Wat

Diagnostiek: neuropsychologisch onderzoek (intelligentie, aandacht & concentratie...) en belevingsonderzoek (emotioneel, zorgen, zelfwaarde, persoonlijk functioneren...) 

Begeleiding: emotieregulatie, sociale vaardigheden, zelfbeeld, probleemoplossend denken, zelfreflectie...

School: leren leren, executieve functies, huiswerkbegeleiding...

Hoe

De groei en ontwikkeling van kinderen is voor zij die van hen houden onlosmakelijk verbonden met zorgen. Soms nemen die zorgen de bovenhand en is de kindse onbezonnenheid die we hen als ouder toewensen, zoek...

Diagnostiek:

Op basis van genormeerde testen, wordt in kaart gebracht in welke mate de zorgen op schools vlak mogelijks te herleiden vallen tot een bepaalde problematiek. Hierbij wordt aandacht gehouden voor de eigenheid van een kind en voldoende nuance gebracht in het 'vakjesdenken'. De objectief vastgestelde testgegevens, krijgen op die manier kleur volgens de best mogelijke opvolging van het kind. Een integraal onderzoek heeft als voordeel meer zicht te krijgen op sterktes en zwaktes van het kind met betrekking tot het verwerken van informatie. Zo kan ook de schoolse opvolging hierop worden afgestemd.

Begeleiding:

Aangezien het schoolpakket voorlopig geen vak voorziet om kinderen te leren omgaan met vervelende gevoelens, hun zoektocht naar zichzelf, een 'nee', (volwassen) zorgen... vind ik het interessant doorheen de therapiebegeleiding op een speelse wijze inzichten hierover te delen (psycho-educatie). We zoeken naar motivatie voor een gemeenschappelijk doel dus probeer ik steeds aan te sluiten bij de persoonlijke interesses van het kind. Daarnaast vertrek ik vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch oogpunt om (helpende) gedachten en (aanvaardbaar) gedrag met elkaar af te stemmen. Het leren begrijpen van zichzelf en elkaar vraagt natuurlijk mede een engagement van de betrokkenen. Vandaar hecht ik belang aan de transfer naar thuis: af en toe een taakje en voldoende afstemming met de ouders, zijn hiertoe essentieel.

"L'amour ne consiste pas à se regarder l'un l'autre, mais à regarder ensemble dans la même direction." (Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince)

Contactgegevens

e-mailadres

reneejacobs@kodalokeren.be

adres

Oude Bruglaan 180 bus 1

9160 Lokeren

* Opgelet: minder dan 48 uur op voorhand afwezigheid verwittigen of vergeten, impliceert alsnog betaling van de consultatie. Hiermee willen we een inefficiënte planning van de agenda vermijden. 

googlef91008eb996dd447.html