KODA

Reserveer je afspraak*

Het verloop

Een standaard opstartprocedure bestaat gewoonlijk uit een eerste gesprek zonder het kind in kwestie. Op basis van dit gesprek bekijken we of diagnostisch onderzoek en/of begeleiding van toepassing zou zijn. 

Begeleiding: de eerste 4 sessies worden idealiter wekelijks ingepland. Dit om contactgroei en een zekere 'band' te kunnen opbouwen. Nadien wordt een feedbackgesprek vastgelegd met de aanmelder(s). We bekijken wat goed loopt , waarop kan worden ingezet, hoe de therapie kan worden   doorgetrokken naar de thuiscontext... We herbekijken tevens de frequentie in opvolging.

Diagnostiek: hetzij 1, hetzij 2 momenten worden ingepland om de nodige testen te kunnen uitvoeren. Indien deze momenten op een schooldag vallen, wordt hiertoe een afwezigheidsattest voorzien. De testgegevens worden gescoord, genormeerd en een verslag wordt opgesteld. De bekomen resultaten worden besproken met de aanmelder, voorzien van een gepast advies. Indien nodig kan dit gepaard gaan met een relevante doorverwijzing naar externen (neuroloog, logo, andere begeleidingsdiensten...) om het kind/ de jongere van ondersteuning of een medische opinie te voorzien.

Leren leren: Na een eerste verkennend gesprek in de moeilijkheden en werkpuntjes met het kind in kwestie, worden vier niveaus in studeren verdiept. Een eerste in verband met het maken van een overzicht en oproepen van voorkennis omtrent het te leren topic, een tweede rond het meesteren van 'tijd' (cf. plannen, inschatten, concentreren), nadien geven we twee sessies aandacht aan verschillende soorten leerstof (kennen, begrijpen en kunnen) en hun bijpassende methodiek, om tot slot het belang van herhaling en bijsturing te bekijken. De zes sessies kunnen worden aangevuld met een specifieke verdieping in een te leren vaardigheid.

NIEUW! COGMED-training:

Cogmed Werkgeheugentraining is een wetenschappelijk onderbouwde methode die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. Cogmed kan onder begeleiding van een coach worden toegepast bij kinderen met concentratieproblemen, ADD, ADHD.

  • Een uniek trainingsalgoritme waarbij de moeilijkheidsgraad van elke oefening real-time wordt aangepast aan het niveau van de client.
  • Variabele trainingsprotocollen zorgen ervoor dat er altijd een trainingsschema is dat past bij de behoeften van de client.
  • Een ingebouwd beloningssysteem, waarbij de client bouwt aan een eigen wereld, zorgt voor een grote motivatie.
  • Zowel coaches als cliënten kunnen online de resultaten en voortgang bekijken.
  • Een web-based platform, waarbij alleen een stabiele internetverbinding en een computerscherm of tablet nodig zijn voor training.

Wat is mogelijk

Een eerste gesprek (60min)

Om een goede afstemming te voorzien, kan een eerste gesprek helderheid brengen in wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zowel uw als mijn aandeel wordt hierin verkend. Hierbij wordt enkel de aanmelder (en partner) verwacht.

€60

Begeleiding (50min)

De effectieve begeleiding voor het kind, volgt na het eerste gesprek indien we aanvoelen een meerwaarde te kunnen bieden voor elkaar in de gestelde problemen.

€60

IQ-onderzoek < 6 jaar (90min)

WPPSI-IV, ter terugbetaling van logopedische begeleiding of inschatting van schoolse mogelijkheden. Verslag inbegrepen.

€150

IQ-onderzoek > 6 jaar (90min)

WISC-V, ter terugbetaling van logopedische begeleiding of inschatting van schoolse mogelijkheden. Verslag inbegrepen.

€170

IQ-onderzoek aan huis (Oost-Vlaanderen)

ENKEL VOOR OPSTART/VERLENGING LOGOPEDIE

€180

Aandachtonderzoek (75min)

TEA-CH en aanvullende testen/ vragenlijsten om concentratie en/of executieve functies in kaart te brengen. Verslag inbegrepen.

€120

Belevingsonderzoek (90min)

Via projectief materiaal (CAT, FID, 4 affecten...) worden de spontane thema's in de leefwereld van het kind verkend.

€100

Adviesgesprek (60min)

Een apart consult ter toelichting van de onderzoeksresultaten of opvolging van de kinderbegeleiding.

€60

Leren leren (45min)

Week om week zes sessies 'leren leren', met aandacht voor ontwikkeling van executieve functies.

€50

COGMED Standaard

Een intensieve training van 25 blokken met toegang tot alle oefenmethoden (inclusief cijfers en letters) om het werkgeheugen 3, 4 of 5x in de week 35min lang te trainen - afhankelijk van de nood en behoefte van het kind. Inclusief een eerste begeleidingsmoment en een evaluatiegesprek.

€350

COGMED Light

Een training van 25 blokken met oefenmethoden zonder letters en cijfers, aangeraden voor 6- à 7-jarigen om het werkgeheugen 3, 4 of 5x in de week 15min lang te trainen - afhankelijk van de nood en behoefte van het kind. Inclusief een eerste begeleidingsmoment en een evaluatiegesprek.

€250

Hebt u vragen?

Om de hulpverlening zo laagdrempelig mogelijk te houden, zijn wij uiteraard steeds bereid verdere toelichting omtrent de werking te voorzien. Bel, mail, of kom gerust eens langs.

* Opgelet: minder dan 48 uur op voorhand afwezigheid verwittigen of vergeten, impliceert alsnog betaling van de consultatie. Hiermee willen we een inefficiënte planning van de agenda vermijden.  

googlef91008eb996dd447.html